Távközlési szerződés felhő alapú szolgáltatásokhoz

Jogoskodó: középpontban a távközlési szerződés

Biztos sokan tudjátok, hogy a távközlési terület hasonlóan szigorúan szabályozott terület, mint mondjuk a bankszektor. A Magyarországon működő vállalati telekommunikációt törvény szabályozza: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

Az utóbbi évek jogszabály változásai egyre nagyobb tekintettel vannak ezen a területen a fogyasztói jogok érvényesítésére, védelmére. Bár az üzleti ügyfeleknél – mint a mi ügyfeleink többsége – rugalmasabb a szabályozás és nagyobb teret ad a kölcsönös előnyökön alapuló közös megállapodásnak, ügyfeleinknek (Nektek) biztos megnyugtató és érdekes lehet jogaitok pontos ismerete. Ezért határoztunk úgy, hogy a következő néhány hétben erről írunk IP telekommunikációs blogunkon. Persze utána továbbra is lesznek majd érdekességek, újdonságok az IP telefonok, online faxok világából…

Első bejegyzésemben a távközlési szerződésekkel kapcsolatos, ügyfelek számára legfontosabb szempontokat foglalom össze.

Milyen részei vannak a velünk kötött szerződésednek?

A felhő alapú szolgáltatásokat szabályozó szerződés két (külön dokumentumban található) részből áll:

  •  az egyedi előfizetői szerződésből, valamint
  • az általános szerződési feltételekből (ÁSZF).

Az egyedi előfizetői szerződésben találhatóak a szerződésünkre vonatkozó egyedi sajátosságok (pl.: személyes/céges adataid, a konkrét szolgáltatás megnevezése, a szerződés időtartama). A részletes szerződési feltételeket  a sokkal bővebb (nálunk több mint 100 oldalas) ÁSZF tartalmazza, amit közzé kell tennünk a honlapunkon.

Mit kell tudni a határozott és a határozatlan időtartamú szerződésekről?

A szerződéseket határozott (1 vagy 2 évre) vagy határozatlan időre köthetjük, üzleti ügyfeleink – kölcsönös megállapodás alapján – köthetnek 3 éves szerződést is. Kizárólag a határozott idejű szerződések körében van lehetőségetek arra, hogy az „elköteleződésre” tekintettel a szolgáltató meghatározott kedvezményt (pl.: belépési díj elengedése, listaárnál alacsonyabb havidíj) adjon Nektek. (Ennek közkeletű elnevezése a hűségszerződés).

A felek a határozott időtartamú előfizetői szerződésben szabadon megállapodhatnak a határozott időtartamú előfizetői szerződés megszűnését követő új előfizetői szerződés szerződéses feltételeiről. Ebben az esetben a létrejövő új szerződés csak határozatlan időtartamú lehet. Érthetőbben: szerződésünkben rögzíthetjük, hogy a határozott időszak lejártakor a szerződés nem szűnik meg, hanem folytatódik határozatlan időtartamú szerződésként. Nálunk az Opennetworksnél ezt tartalmazza az előfizetői szerződés, és azt is vállaljuk, hogy ilyen esetben továbbra is a hűségidős szerződésben rögzített – kedvezményes – díjtételeket alkalmazzuk.

A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek.

A határozott idejű szerződés rendkívüli felmondásának feltételeit a szolgáltató az általános szerződési feltételekben határozza meg. Elsősorban szerződés felmondása során van annak jelentősége, hogy a szerződést határozott vagy határozatlan időre kötjük. Ennek a témának – mivel nagyon fontosnak tartjuk – egy külön bejegyzést szentelünk.

Hogyan juthattok az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szövegéhez?

Az ÁSZF-et könnyen hozzáférhetővé kell tennünk ügyfeleink számra. Ahhoz, hogy könnyebben eligazodj benne a jogszabály meghatározza az ÁSZF pontos tartalmát, fejezetcímeit, sőt a fejezetek sorrendjét is. Így van ez a szerződés esetében is, így adott esetben könnyebben tudod  összehasonlítani a különböző szolgáltatók dokumentumait. A meghatározott fejezetcímek mentén kialakított ÁSZF-nek meg kell felelnie a közérthetőség, ellentmondás-mentesség és áttekinthetőség követelményének.

Mi – szolgáltatók – kötelesek vagyunk az ÁSZF-et az ügyfélszolgálatunkon és internetes honlapunkon könnyen elérhető módon, a nyitóoldalon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az aktuális ÁSZF módosításra már 30 nappal a hatályba lépés előtt fel kell hívnunk ügyfeleink figyelmét, melyről értesítést is küldünk. Az értesítőben össze kell foglalnunk a változások lényegét és amennyiben  a változás hátrányos lenne az ügyfél számára, akkor felmondhatja a szerződést. Igaz ez a hűségidős szerződésekre is: ha a változások érintik a kapott kedvezményeket és erre hivatkozva mondasz fel, a szolgáltató nem számíthat fel kötbért.

Reméljük, hogy sikerült hasznos információval szolgálnunk a jogi útvesztőkben történő eligazodáshoz. Fontosnak tartjuk, hogy a vállalati telekommunikációt érintő szerződéseinket tudatos ügyfelek tudatos döntései alapján kössük meg, mert ez támogatja a hosszú távú, mindenki elégedettségére működő ügyfélkapcsolatokat, így a témát jövő héten folytatjuk. Fontosnak tartjuk, hogy a vállalati telekommunikációt érintő szerződéseinket tudatos ügyfelek tudatos döntései alapján kössük meg,  Ennek a cikknek – és a következő jogi cikkeknek – az összeállításánál a közérthetőség érdekében a http://fogyasztovedelem.kormany.hu lap tartalmaira építettünk.

Judit

0