Az IP átállás szempontjai

Érvek és kételyek – kinek fontos és kinek éri meg az IP telekommunikációra átállni?

 

Gazdaságossági szempontok

A telekommunikációs megoldások esetén a hosztolt, IP alapú technológiával egy vállalat nagyon sok időt, energiát és pénzt tud spórolni. Mivel a hardvert és a szoftvert ez esetben nem a cég szerzi be, jelentős lesz a költségcsökkentés.
Kiválthatók a telefonközpont beruházási költségek, jelentősen csökkennek az üzemeltetési költségek, s mindezek mellett a hívásdíjak is kedvezőbbek minimum 30 – 50 %-kal. Jelentős belső IT erőforrás szabadul fel, a rendszer-üzemeltetés a „felhőből” érkezik. Az üzletfolytonosságot támogatja, hogy ezek a megoldások magas biztonságú adatközpontokban üzemelnek és a különböző beállítási lehetőségek miatt gyakorlatilag nincs elveszett hívás.

A gazdasági döntések során több szempontot is figyelembe kell venni. A felhő alapú telekommunikációs megoldásnál nincs szükség telefonközpont beruházásra. Ez a tétel több százezer forinttól több millió forintig terjedhet. Egy 10 mellékes hosztolt szolgáltatásnál egy kisebb központ költségét sem fizeti majd ki az ügyfél több év alatt sem. Emellett a saját központ üzemeltetése is pénzbe kerül, elsősorban azért, mert ahhoz külső informatikai szakember bevonása, vagy saját informatikai munkatárs szükséges. Ha a cégnél kiépített az irodai internet hálózat akkor egyértelmű a megtérülés. Különösen, mivel a rendszer használatához kapcsolódó IP-telefonok kedvezményes bérleti konstrukcióban is igénybe vehetők.

Biztonsági bizonytalanságok

A vállalti döntéshozók körében még nem teljesen elfogadott, hogy a telekommunikációra felhőszolgáltatást válasszanak. Munkánk során nap mint nap találkozunk elutasítókkal, akár IT-s döntéshozókkal, akár gazdasági vezetőkkel tárgyalunk.

Természetesen nem elhanyagolhatók – hiszen úgy is nap mint nap felmerülnek – a biztonsági aggályok sem, melyekre valóban reális választ kell adni. Konkrét titkosítási és egyéb védelmi megoldások vannak, ha ehhez az ügyfél ragaszkodik, akkor gond nélkül nyújthatók. Ellenpontként említendő, hogy az e-mail ma már az üzleti kommunikáció teljesen elfogadott formája és itt csak nagyon kevesen ragaszkodnak a titkosításhoz.  Azt is figyelembe kell venni, hogy a biztonságosan megvalósított, menedzselt megoldás a biztonság-menedzsmentet is könnyebbé teszi: javítócsomagok,  verziók automatikus letöltése a készülékekre, adattárolás biztonságos szerverparkokban, felügyelet a szolgáltatói oldalon.

Döntéshozói szempontok

Akár vitaindítónak beszéljünk egy kicsit a döntéshozói attitűdökről, amik a felhő alapú megoldások elfogadását vagy elutasítását befolyásolják. A vállalati felső vezetés szintjén a felhő szolgáltatás elfogadásának irányába hathat, hogy a rugalmasabb megoldásokkal a vállalati növekedés gyorsabban biztosítható, kevesebb beruházási forrást kell elkölteni erre, és így a cégérték gyorsabban nőhet. Elsősorban a többi vezető hatására azonban ezeket a döntéshozói szinteken megjelennek a biztonsági aggályok és a “megéri-e ez egyáltalán?” kérdés is. Így egy végleges döntés nagy mértékben attól függhet, hogy azt az alsóbb stakeholderek hogyan milyen hangsúlyokkal közvetítik a felső vezetés felé. A középvezetők (gazdasági és üzleti menedzsment) szintén számol, de figyelembe vesz olyan szempontokat is, ami az ő premizálásában fokmérő: nőhet a csapat hatékonysága és megoldódnak a sokszor nehézkes folyamatszervezési kérdések.

Az egyes egységek vezetői alatt tevékenykedő dolgozók persze örülnek annak, hogy munkájuk egyre kényelmesebbé és jól szervezettebbé válik (ha már megtanulták a rendszer használatát) de egyúttal – mint minden egyszerűsítés esetén – megjelenik az állásféltés (meg tudom-e majd tanulni, nem lesz-e így kevesebb emberre szükség?) kérdésköre.

Ugyanez az állásféltés érdekes módon a helyi IT vezetés részéről jelentkezik leginkább, hiszen ők konkrétan saját maguk és a helyi üzemeltető kollégáik kiváltását látják ezekben a rendszerekben. A rugalmas, nyitott IT vezetők ugyanakkor elfogadják ezeket a megoldásokat és előnyükre fordítják. Viszont ez a szegmens közvetíti elsősorban a biztonsági aggályokat a felső vezetés felé.

Judit

0