Hibabejelentés, hibakezelés, hibajavítás

Jogoskodó: ha nálunk a hiba

Nem szégyen bevallani – bár törekszünk arra, hogy lehetőleg soha ne legyen így – néha mi vagyunk a hibásak. Mit kell tenned ekkor és milyen jogok illetnek meg? Erről írok mai blog bejegyzésemben.

Mi a teendő ha hibát tapasztalsz?

Bár erről már volt szó egy korábbi cikkben, fontos tudnivaló, tehát megismételjük. Ha már Ügyfelünk vagy és bármilyen műszaki kérdésed van, vagy hibát tapasztalsz, központi telefonszámunk felhívását követően a 4-es gomb kiválasztásával érheted el műszaki szakértő csapatunkat.

Kérjük, hogy a hibafelvétel, valamint a hibajavítás idejének csökkentéséhez tedd meg az alábbiakat:

  • Ha internet- vagy telefonhibát tapasztalsz, kérjük a telefonhívás előtt próbáld meg újraindítani a készülékeket, eszközöket. Ha a probléma továbbra is fennál, kérjük, hívj minket!
  • Lehetőség szerint a hibajelentő telefonhívást olyan személy kezdeményezze, akinél a hiba jelentkezett, vagy a technikai kapcsolattartó/ IT-s/ rendszergazda, hogy a hibajavítás a legrövidebb kommunikációs úton történhessen.
  • Jegyezd fel, pontosan melyik telefonszám(ok)on / mellék(ek)en tapasztalható a hiba.
  • Ha telefonkészülékeket is érint a hibajelenség, add meg a pontos típusát, illetve a szériaszámra is szükség lehet.
  • Telefonhívásokkal kapcsolatos hibák esetén a hibák kivizsgálásához elengedhetetlen információk: a hívó szám, hívott szám, hívás pontos időpontja (perc pontossággal), a hibajelenség leírása.
  • Bizonyos esetekben szükség lehet további kivizsgálásokra, ezért kérjük, add meg olyan technikai kapcsolattartó/ IT-s/ rendszergazda telefonszámát és e-mail címét, aki a helyi műszaki sajátosságokat, kialakítást is jól ismeri.

Milyen határidők betartására vagyunk mi szolgáltatók kötelesek a hibajavításkor?

Kötelesek vagyunk a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat alapján az előfizetőt értesíteni. A szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valós, érdekkörébe tartozó hibát kijavítani. A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartam nem haladhatja meg a 72 órát.

Hogyan kell elvégezni a hibajavítást?

A szolgáltató a hiba elhárításáért díjat nem számíthat fel, a szolgáltatónál felmerülő javítási, kiszállási költséget nem terhelheti az ügyfelekre, ti – ügyfelek – kizárólag arra vagytok kötelesek, hogy a hiba behatárolása és elhárítása során a működési helyszínre történő belépést biztosítsátok a szolgáltató munkatársai számára (amennyiben ez szükséges).

A szolgáltató köteles a hiba elhárítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül értesíteni az előfizetőt a hiba elhárításáról, valamint az értesítés módját és időpontját nyilvántartásba venni.

Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől, annak elmaradása esetén a hibaelhárítás időpontjától számított 72 órán belül.

Mire jogosultak az ügyfelek, ha szolgáltató késlekedik a hibajavítással?

A szolgáltató kötbér fizetésére köteles a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden megkezdett késedelmes nap után a hiba elhárításáig terjedő időszakra.

Készül hangfelvétel a hibabejelentésről?

A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői panaszról és hibabejelentésről a szolgáltató köteles hangfelvételt készíteni, amelyet visszakereshető módon a bejelentés időpontjától számítva 2 évig köteles megőrizni.

Dóri

0