Hűségidő, felmondás felhő alapú szolgáltatásokhoz

Jogoskodó: középpontban a hűségidő és a felmondás

Elsősorban szerződés felmondása során van annak jelentősége, hogy a szerződést határozott vagy határozatlan időre kötjük. A hűségidő vállalásával/határozatlan időre dilemma minden esetben nagy kérdés, mert a kedvezményes konstrukciókhoz határozott idejű csomaggal juthatnak az ügyfelek. Mi ennek az oka?

Nos – az üzletpolitika mellett, aminél nyilván minden szolgáltatónak az a célja, hogy minél hosszabb időre „bebiztosítsa magát” – nálunk, akik üzleti ügyfeleket szolgálunk ki az elsődleges ok a gazdaságosság. Nekünk? NEM: Nektek ügyfeleknek. Sok esetben egy komplex üzleti szolgáltatás elindítása számos erőfeszítéssel – munkával és pénzbefektetéssel – jár. Az internet elérés biztosításának beruházási költsége, a végberendezések beszerzési ára, a készülékek felkonfigurálásának költsége, a telepítés költsége, az egyedi igények teljesítése…..ezek mind részei a kezdeti költségeknek. Minél hosszabb idő áll rendelkezésre ezek megtérüléséhez, annál kedvezőbb a díj.

Belegondoltatok már abba, hogy egy mindent tudó „ingyen mobil” mennyibe kerül egy szolgáltatónak? Vagy például abba, hogy mennyibe kerül a szélessávú internet kapcsolat kiépítésének a költsége egy lakóparkban a szolgáltatónak? No ezért van az, hogy a „tisztességes szolgáltatók” is előnyben részesítik a hűségidőt vállaló ügyfeleket. Az ügyfél természetesen szabadon dönthet a határozott időszak vállalásáról, így ha nem szeretné a kötöttséget, akkor választhat határozatlan időtartamú szerződést is. Az is természetes, hogy adódhatnak olyan körülmények, amikor – bár minden rendben megy – másképp alakul az élet, vagy sokkal-sokkal kedvezőbb ajánlatot kapsz és fel szeretnéd mondani a szerződést. Milyen következményekkel jár ez?

Hogyan mondhatod fel a határozatlan idejű szerződést?

A határozatlan idejű szerződést bármikor, további jogkövetkezmények nélkül felmondhatod, 8 napos felmondási határidővel, vagy megállapodhatunk egy határnapban a felmondás megküldésétől számított nyolcadik és harmincadik nap között, amely napon mi kötelesek vagyunk megszüntetni a szolgáltatást. Legyen szó online fax szolgáltatásról, virtuális telefonközpontról vagy bármilyen felhőszolgáltatásról.

Amennyiben felmondod a szerződést, a szolgáltató nem kötheti ki a szerződés megszűnése feltételeként a szolgáltató tulajdonát képező eszközök (pl: router, VOIP telefon) visszaszolgáltatását. Ez nem azt jelenti, hogy ami a szolgáltatóé azt nem kell visszaadnod, csak azt, hogy a visszaszolgáltatás időpontja független a szerződés megszűntetésének időpontjától (jóllehet ettől még a szolgáltató azt követelheti a polgári jog szabályai szerint). A szolgáltató nem számíthat fel kiszállítási díjat, sem egyéb költséget a terhedre.

Hogyan mondhatjuk fel a határozott idejű (hűség-)szerződést?

Ha a határozott időtartamú szerződést, amelyben kedvezményeket vettél igénybe („hűségszerződés”) még annak lejárata előtt szeretnéd felmondani, akkor a szolgáltató által meghatározott mértékű pénzösszeget (jellemzően kötbér címén) kell megfizetned. Ez az összeg azonban semmiképp sem lehet több, mint  az általad már a felmondási idő lejártáig igénybe vett kedvezmények összege (pl. az elengedett belépési díj, a kifizetett havidíj és a listaár közötti különbözet stb.). A felmondási idő ekkor legfeljebb 8 nap lehet. Üzleti ügyfelek és a szolgáltató – kölcsönös egyetértésben – megállapodhatnak más kötbér feltételekben is még a szerződéskötéskor.

Kötbér fizetési kötelezettséged áll fenn abban az esetben is, amikor kedvezmények figyelembevételével kötött határozott idejű szerződésedet azért mondod fel annak lejárata előtt, mert azt a szolgáltató egyoldalúan – a kedvezményeket nem érintően – módosítja. A felmondásra nyitva álló idő ebben az esetben is legfeljebb 8 nap.

2015-ben bővült azon esetek köre, amikor a határozott időtartamra kötött szerződést hátrányos jogkövetkezmény (azaz kötbér) nélkül mondhatja fel az előfizető, de ennek feltétele, hogy az alábbi indokok valamelyike miatt szüntesse meg a szerződést.

  •  a szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja elhárítani,
  • az előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el,
  • a szolgáltató a határozott időtartamú előfizetői szerződés díjszabását, időtartamát, megszüntetésének jogkövetkezményeit, vagy a szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit jogellenesen módosítja.

Arra törekszünk, hogy felhő alapú telekommunikációs szolgáltatásaink és ügyfélkiszolgálásunk színvonala megalapozza ügyfeleink hosszú távú elégedettségét, így bízunk benne, hogy ezekre az ismeretekre nálunk nem lesz szükségetek!

Judit

0