ÁSZF változás 2019. május 16-tól

 

Tisztelt Ügyfelünk,

Az Opennetworks tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2019. május 16-tól az ÁSZF 12.1.1 pontjában foglaltak szerint:

– jogszabály változás miatt „Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1971 Rendelete az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, valamint az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” c. jogszabályban foglalt kötelezettségek alapján az Eht. 132 § (2) b) pontjára hivatkozva,

– jogszabály változás – Az „Egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.)” Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnése miatt – az Eht. 132 § (2) b) pontjára hivatkozva,

–  a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás, azaz közvetített szolgáltatás (nemzetközi hívások díjazása, NDSL szolgáltatás, emelt díjas hívásdíjak, illetve rövid hívószámok hívásdíjai) esetén a szerződéses Szolgáltatók feltételrendszerének változása és a díjak változása (csökkenése, más esetekben növekedése) miatt az Eht. 132 § (2) c) pontjára hivatkozva,

–  valamint egyes szolgáltatás elemek igénybe vételi módjának változása miatt az Eht. 132 § (2) e) pontjára hivatkozva

módosulnak.

A módosításokat tartalmazó Általános Szerződési Feltételek teljes szövege honlapunkon 2019. április 16-tól az Előfizetők rendelkezésére áll. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a jobb áttekinthetőség érdekében javasoljuk  az alább csatolt ÁSZF kivonat dokumentum elolvasását, mely valamennyi új szöveget és módosítást piros kiemeléssel tartalmazza.

ÁSZF kivonat – érvényes 2019. május 16-tól

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ÁSZF jelen módosítása az Előfizetői Szerződésekben rögzített kedvezményes nemzetközi hívástarifákat nem érinti mindaddig, míg ezekkel kapcsolatban Önök felé egyedi díjegyeztetési megkereséssel nem élünk, tehát ezen kedvezményes tarifák továbbra is érvényben maradnak. 

Továbbá ezúton bejelentjük, hogy nagy nemzetközi hívásfogalommal rendelkező vállalati előfizetőink esetében 2019. július 15-ig szándékunkban áll egyedi megkereséssel élni és kedvezményes nemzetközi hívástarifákról egyeztetni.

Amennyiben Tisztelt Előfizetőink a jelen módosítást nem kívánják elfogadni, úgy az Eht. 132. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott következő jogokkal élhetnek:

(4) Ha a szolgáltató a (2) bekezdés szerinti esetekben jogosult az előfizetői szerződést egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint, az Elnök rendeletében meghatározott tartalommal értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

(5) Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz – így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy a szolgáltatás tartalma – az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Köszönjük eddigi bizalmát és biztosítjuk, hogy partnereinket a jövőben is minőségi és innovatív szolgáltatásokkal és magas minőségű ügyfélkiszolgálással várjuk! További kérdésük esetén kérjük szíveskedjenek Ügyfélszolgálatunkhoz fordulni.

 

0