Jogoskodó – KKV ügyfelek telekommunikációs szerződései

Időről-időre visszatérünk jogi témákra is, annak érdekében, hogy világos legyen számotokra milyen feltételeket diktálhat egy telekommunikációs szolgáltató a megkötött ügyfélszerződésekben. A távközlési piac bonyolult és többszáz oldalas jogszabályokban szabályozott, a szerződések általában pont az ilyen szabályok miatt nagyon hosszúak, így összeszedtük, hogy KKV-ként mire kell figyelnetek, ha szerződést köttök.

KKV = fogyasztó, de csak majdnem

2017 végén a Hírközlési Törvény (eht.) és a kapcsolódó jogszabályok módosítása kapcsán jelentős változás történt a távközlési szolgáltatások feltételrendszerében. A jogszabály alkotóinak legfőbb célja a módosítással az volt, hogy a fogyasztói jogok jobban érvényesülhessenek a távközlési szerződések esetében.  Ezek a fogyasztói jogok elsősorban olyan területeket érintenek, mint a kedvezmények igénybe vételének összekötése a szerződés határozott időtartamával (az ún. hűségidős szerződések), a szerződés egyoldalú módosításának lehetősége a szolgáltató részéről, a felmondási lehetőségek és körülmények, illetve a fogyasztó joga ahhoz, hogy a szolgáltatást a szerződéskötéskor kialkudott feltételekkel – díjazással és tartalommal – vehesse igénybe.

A módosítások hatása erőteljesen érezhető a távközlési piacon, ha lakossági szolgáltatásokat veszünk igénybe. Az NMHH felmérése szerint 2018-ban drasztikus mértékben csökken azon előfizetők száma, akik 24 hónap határozott időtartammal kötöttek valamilyen telekommunikációs szolgáltatásra (mobil, mobilnet, vezetékes internet, tévé, telefon) vonatkozó szerződést szolgáltatójukkal. Mindez annak a törvénymódosításnak köszönhető, mely egy évben maximalizálta a határozott időtartamú szerződések lejárati idejét – kivéve, ha az előfizető valamilyen készüléket is vásárolt kedvezményes áron a szerződéskötéskor, ekkor ugyanis továbbra is engedélyezett a 24 hónapos hűségvállalás a készülékkedvezményért cserébe.

Mindemellett a szolgáltatóknak garantálniuk kell, hogy a határozott időtartam lejártát követően a szerződés, illetve a szolgáltatás egyetlen feltétele sem változik az előfizető számára hátrányosan. Az ügyfelek szempontjából a legmeghatározóbb ilyen kötelem a havidíj, amit a 2017-es törvénymódosítás gyakorlatilag bebetonozott. A módosítással elsősorban azok az előfizetők jártak igazán jól, akiknek a változások hatályba lépését követően járt le a 24 hónapos határozott idejű szerződésük, ők ugyanis a szerződéskötéskor kapott, jelentős kedvezményekkel csökkentett áron kapják a szolgáltatást mindaddig, amíg fel nem mondják a szerződést.

De mi a helyzet az üzleti előfizetőknél? Az üzleti előfizetők esetében a szerződő felek – tehát a távközlési szolgáltató és Te – közös akarattal eltérhetnek ezektől a sarokpontoktól, amit a legtöb szolgátató úgy old meg, hogy beleveszi az eltéréseket – hosszabb hűségidő vagy díjemelési lehetőség, esetleg felmondás esetén a teljes hátralévő díj kifizetése – a szerződésben, majd – ha tetszik ha nem – aláirítja Veled.

KKV-ként, azaz ha munkavállalóid létszáma nem éri el az 50 főt és éves árbevételed vagy mérlegfőösszeged a 10 millió eurót a törvény jobban védi a vállalkozásodat, így felsorolja, hogy miben térhettek el közös megegyezéssel, illetve kötelezi a szolgáltatót arra, hogy ezeket a pontokat egy blokkban, külön sorolja fel a szerződésben, pontosan meghatározva, hogy mitől tértek el.

Kódfejtési kisokos távközlési szerződésekhez

KKV vállalkozásként, tehát például  az alábbi pontokat kell gondosan tanulmányoznod és figyelned, ha meglátod a szerződésben.

„Felek egyező akarattal eltérnek az Eht. 127. § 4 (b) és 4 (c) pontjától” – Azt jelenti, hogy abban állapodtok meg, hogy a szerződést nem 12 havi határozott időszakra, hanem ennél hosszabb 24 vagy 36 hónapos határozott időtartamra kötitek. Ez önmagában nem baj, csak legyél vele tisztában!  Az üzleti előfizetők esetében a távközlési szolgáltatások biztosításának számos feltétele van, így például eszközök kellenek (telefonkészülékek, routerek stb.). Ha ezeket 12 hónap alatt kell kifizetni vagy a havi díjban „megtéríteni” a szolgáltatónak, akkor az egészen biztosan növekvő díjakat jelent. Már a törvény alkotói is látták ezt, hiszen külön megjegyezték, hogy pl. a mobil telefonkészülékeket tartalmazó előfizetői csomagok esetében nem kell ezt a feltételt alkalmazni a lakossági előfizetőkre sem. Üzleti előfizetők esetében ettől – közös megegyezéssel – el tudunk térni és mi javasoljuk is, hogy erről állapodjunk meg, mert pl. két éves hűségidővel lényegesen kedvezőbb feltételeket tudunk biztostani, főleg mikor eszköz-bérletet vagy berendezéssel kombinált csomagot adunk ügyfeleinknek.

„Felek egyező akarattal eltérnek az Eht. 128. § (2) bekezdésétől” – Azt jelenti, hogy olyan csomagot fogsz igénybe venni, ahol a szolgáltató az egyik elem igénybe vételét egy másik elem igénybe vételéhez köti. Pl. együtt kell internetet és telefonszolgáltatást venned. Ha ilyen szerződést kötsz, akkor az egyik szolgáltatást nem mondhatod le önmagában csak vélhetően nagyon kemény pénzügyi következményekkel. Ez nem baj, hiszen általában a díj is kedvezőbb egyben, csak tudnod kell, hogy mit vállalsz.

„A Felek egyező akarattal eltérnek a 2/2015 NMHH Rendelet 17. § (1) bekezdésétől”– Ez azt jelenti, hogy a szerződés megszűnésekor a szolgáltató díjat számolhat fel pl. azért, hogy a nálad elhelyezett eszközöket leszerelje és elvigye.

Ha a szerződés lejár vagy ha felmondasz

Esetleg más szolgáltatóknál már tapasztalhattátok, hogy a hűségidő lejártával vagy egekbe szöknek a díjak, vagy újabb hűséget kell aláírni, sokszor a korábbinál rosszabb feltételekkel. Ezért foglalták egy bő éve jogszabályba, hogy a határozott idő lejártával ugyanolyan feltételekkel kell nyújtani a szolgáltatást, mint addig: ár, termék-összetétel, stb. nem változhat. Nálunk ez már eddig is így volt, “önként”, így esetünkben ez a döntés nem változtatott az eddig is kedvező gyakorlaton: ha lejár a hűségidő, minden pont annyiba került eddig is és fog kerülni a jövőben is. KKV vállakozásként ügyelned kell arra is, hogy ettől eltérő feltétel rögzítését NEM engedi meg a jogszabály közös megegyezéssel sem. Fontos tudnod azt is, hogy ha határozott idejű szerződést mondasz fel, akkor a szolgáltató csak és kizárólag a kapott kezdvezményt kérheti el tőled a felmondáskor, hátra lévő díjat és egyéb „fájdalomdíjat” sem, ha KKV besorolású vállalkozás vagy. Az is fontos, hogy tudd, hogy a hűségidős szerződések nem kötnek tovább, ha egy szolgáltató pl. csődbe megy és tevékenységét, ügyfeleit egy másik szolgáltató veszi át.

Ha változnak a feltételek

Bár ez nálunk szintén nem volt eddig sem gyakorlat, de már több mint egy éve nem lehet a határozott idő alatt „trükközni”. Ha változnak a szerződéses feltételek (díjak), akkor a határozott idővel kötött szerződések is felmondhatókazonnali hatállyal, jogkövetkezmények nélkül. Ha módosul az ÁSZF – így a Díjszabás is – az ügyfélnek az értesítést követően 45 napja van az egyoldalú, azonnali hatályú felmondásra, ettől eltérő feltételeket pl. abban az esetben enged meg a jogszabály, ha a szolgáltató egy másik szolgáltatótól veszi a szolgáltatást és árazását annak díjazására építi és emelkednek a díjak. Ezért fordulhat elő pl. hogy egyes szerződéseinkben külön rögzítjük a nemzetközi hívásdíjak emelésének lehetőségét. ez azonban nem jelenti, hogy ettől bármilyen más díjon, feltételen módosíthatunk.

Felelős szolgáltatóként fontosnak tartjuk, hogy ismerjétek jogaitokat és hogy ezek tudatában, a kölcsönös előnyök figyelembe vételével kössük meg veletek előfizetői szerződéseinket. Így biztosan elégedettek lesztek és örömmel maradtok tartósan ügyfeleink.

Zsolt

0